GooApp by QuinL (Thailand) Co., Ltd.
โทร 088-598-1044
 • th

ข้อตกลง


ข้อตกลง

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ GooApp™ แอพลิเคชันสำเร็จรูป

1. ข้อตงลงระหว่างสมาชิกกับ GooApp™
 • 1.1 GooApp™ คือระบบแอพพริเคชั่นของบริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ QuinL (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
 • 1.2 สิ่งที่ผู้สมัครสมาชิกใช้ (ทั้งสมัครสมาชิกแบบฟรีและจ่ายค่าบริการ) ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
 • 1.3 ผู้สมัครสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สมาชิก" โดยจะแยกได้ดังนี้
  • 1.3.1 เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการ ผู้ที่นำสินค้าหรือบริการมาจัดจำหน่ายหรือแสดงรายละเอียดบริการบนแอพพริเคชั่นผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สมาชิก"
  • 1.3.2 ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการแอพพริเคชั่นของสมาชิก ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
2. สมาชิกตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ดังต่อไปนี้
 • 2.1 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นสมาชิกจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด
 • 2.2 ผู้ให้บริการจะถือว่าสมาชิกเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
  • 2.2.1 สมาชิกคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของสมาชิกก่อนการคลิกปุ่มตกลง
  • 2.2.2 สมาชิกเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้สมาชิกต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าสมาชิกเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 • 2.3 สมาชิกควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของสมาชิกเพิ่มอีกทางหนึ่ง
3. นโยบายในการจัดทำแอพพริเคชั่นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแอพพริเคชั่นกับสมาชิกที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 • 3.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิด ธุรกิจน้ำเมาทุกชนิด ธุรกิจการพนันทุกชนิด และธุรกิจเกี่ยวกับการขายหรือฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • 3.2 ธุรกิจผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ แอพพริเคชั่นที่เกี่ยวกับสื่อลามก อนาจาร หรือ มีเนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งแอพพริเคชั่นที่มีลิงค์ไปยังแอพพริเคชั่นที่เกี่ยวกับสื่อลามก
 • 3.3 แอพพริเคชั่นที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น
  • 3.3.1 แอพพริเคชั่นรับประกาศสินค้า
  • 3.3.2 แอพพริเคชั่นรวมลิงก์
  • 3.3.3 แอพพริเคชั่นสื่อกลางระหว่างแอพพริเคชั่น
  • 3.3.4 แอพพริเคชั่นขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น
 • 3.4 มีการทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต
 • 3.5 แอพลิเคชั่นเกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย
 • 3.6 มีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
 • 3.7 มีการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 • 3.8 มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
 • 3.9 มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 • 3.10 มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 3.11 เกี่ยวกับการใช้สนทนาหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง
 • *** หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าแอพพริเคชั่นสมาชิกทำผิดข้อตกลงดังกล่าว จะดำเนินการระงับการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบแอพพริเคชั่นว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. รหัสคำสั่งของแอพพริเคชั่นทั้ง iOS และ Android เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯ มีไว้สำหรับให้เช่าเท่านั้น 5. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการ เปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ และการแจ้งเตือนต่ออายุสมาชิก ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
 • 5.1 สมาชิกมี 2 ประเภท คือ
  • 5.1.1 สมาชิกฟรี - สามารถสร้างแอพพริเคชั่นได้ 1 แอพพริเคชั่น เวอร์ชั่นของแอพพริเคชั่นได้สูงสุด 2 เวอร์ชั่น ทดลองใช้ 15 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่จำกัดอัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัดพื้นที่ในการลงข้อมูล มีระบบหลังร้าน สามารถอัพเกรดเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการรายปีได้
  • 5.1.2 สมาชิกแบบเสียค่าบริการรายปี - ผู้ให้บริการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตามแพ็คเกจที่สมาชิกเลือก
 • 5.2 ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
 • 5.3 ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้สมาชิกชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ
 • 5.4 ในกรณีที่ปรับเพิ่มราคาค่าบริการ สมาชิกเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และสมาชิกใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการหรือตามตงลงที่ได้มีการระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้เท่านั้น
 • 5.5 ผู้ให้บริการจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนการต่ออายุสมาชิกก่อนหมดอายุจริงภายใน 15-30 วัน สำหรับสมาชิกที่ได้รับส่วนลดพิเศษต้องยืนยันการต่ออายุและชำระค่าบริการภายในเดือนที่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือน มิฉะนั้นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปรับขึ้นค่าบริการเป็นราคาปกติได้
 • 5.6 หากทางสมาชิกไม่สามารถยืนยันเข้ามาทันภายในวันที่กำหนดได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปิดการใช้งานแอพพริเคชั่น โดยสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยได้
6. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการสมาชิกเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
 • 6.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการจัดทำแอพพริเคชั่น การอัพโหลดข้อมูล ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าหรือบริการของสมาชิกแต่อย่างใด
 • 6.2 สินค้าหรือบริการที่สมาชิกนำมาจัดจำหน่ายหรือแสดงผ่านแอพพริเคชั่น ผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูล รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดียใดๆ ให้ถือว่าสมาชิกเป็นเจ้าของข้อมูลสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยข้อมูล รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกิดขึ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นๆ ออกไป หรือปิดแอพพริเคชั่นนั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน และสมาชิกได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
 • 6.3 หากสมาชิกได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ สมาชิกจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • 6.4 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากสมาชิกถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากสมาชิกอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของสมาชิกกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของสมาชิกไว้ที่หน้าเว็บออนไลน์นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ซื้อหรือผู้เข้าชมแอพพริเคชั่นประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
 • 6.5 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
 • 6.6 ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่สมาชิกได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
7. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในแอพพริเคชั่นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของสมาชิก แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นสมาชิกจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา 8. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
 • 8.1 สมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่แอพพริเคชั่น หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของสมาชิก
 • 8.2 สมาชิกยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของสมาชิก
 • 8.3 ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่านใดๆ สมาชิกสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
 • 8.4 หากสมาชิกมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้สมาชิกดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
9. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว
 • 9.1 สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้สมาชิกอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพริเคชั่น ควินแอล นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่สมาชิกใช้บริการ
 • 9.2 สมาชิกยอมรับที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ
 • 9.3 การเก็บข้อมูลของสมาชิกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดต่อกลับ ทางผู้ให้บริการจะไม่นำไปใช้ในทางด้านอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • 9.4 ทางผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อความสนทนาหรือรายงานต่างๆ แก่บุคคลภายนอกทั้งสิ้น
10. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่สมาชิกต้องการยกเลิกใช้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากสมาชิกไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 11. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่สมาชิกใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเท่านั้น และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่สมาชิกได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น 12. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
 • 12.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 12.2 สมาชิกต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากสมาชิกเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง